Lá Vằng Shop – Đặc sản Quảng Trị (Cao chè vằng, Cà phê Khe Sanh,…)

Chè vằng, Cà phê, Hồ tiêu,… sản vật, đặc sản của vùng đất nắng hạn, mưa dầm”, của vùng đất được ví “khúc ruột miền trung”. Vùng đất khó khăn gian khổ nhưng đậm nghĩa tỉnh, chung thuỷ. Sản vật nơi đây cũng toát lên cái chất ấy.